Privacy statement van LEGO SERIOUS PLAY METHODE

Verzamelen van persoonsgegevens via de website

We verzamelen geen persoonsgegevens.

Verzamelen van analytische gegevens

We gebruiken Google Analytics om het bezoek aan de site te monitoren. Dat gebeurt volgens de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens

Klachten

Klachten over deze site en/of het verzamelen van bezoekersgegevens kun je sturen naar info@talkingsticks.nu. Je kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Terug naar de startpagina